Two girls looking at each other, one doing a movement.

Barn och unga

Vi vill ge alla möjlighet att utveckla sin kropps fulla potential vad gäller såväl fysiska som sociala, emotionella och intellektuella aspekter. I vårt arbete med barn och unga har vi en lustdriven och lekfull ingång till genus och normer där konst, kultur och rörelse får tala sitt eget språk. Vi träffar barn och unga i olika sammanhang, exempelvis inom förskola, skola, särskola, kulturskola, fritidsverksamhet och föreningsliv.

”Nu har jag lärt mig att våga visa vad jag tycker och tänker, förut gjorde jag inte det” – Alexander, elev åk. 1

DANSWORKSHOps

I lekfulla dansworkshops får deltagarna prova på nya sätt att använda kroppen. Genom lustfyllda dans- och rörelseövningar kring teman som plats, känslor och kommunikation får workshopdeltagarna möjlighet att utveckla sin kroppskännedom och tilltro till kroppen. 

Målgrupp: 3-12 år
Gruppstorlek: halvklass, max 15 deltagare
Tidsåtgång: 40-60 min
Läs mer >

Koreografin med workshop

Koreografin är en interaktiv flerspråkig scenkonstföreställning som undersöker hur sättet vi rör oss kan påverka vad vi tänker, ser och känner. I en liten grupp får eleverna följa instruktioner via hörlurar och göra föreställningen tillsammans. Parallellt med föreställningen gör andra halvan av klassen en workshop, där eleverna i rörelse- och samarbetsövningar får öva sig på att lösa problem tillsammans.

Målgrupp: 9-19 år
Gruppstorlek: helklass, max 32 deltagare
Tidsåtgång: 2 timmar (föreställning+workshop)
Läs mer >

YTTRE OCH INRE OMSTÄLLNING

Via upplevelsebaserat lärande i/genom naturen och kroppen får eleverna möjlighet att utforska sambandet mellan yttre och inre omställning. Eleverna får prova på normkreativ dans och rörelse, avslappningsövningar, tillverkande av olika hantverk av naturmaterial och praktiska kunskaper som att göra eld med friktion och bågdrill.

Målgrupp: 9-16 år
Gruppstorlek: helklass
Tidsåtgång: 2,5 timme
Läs mer >

OMSORGSPROJEKTET

UTMANA ska under hösten 2020 tillsammans med elever från Vård- och omsorgsprogrammet på Kungsholmens Västra Gymnasium djupdyka i begreppet omsorg. Tillsammans med eleverna ska vi göra ett konstnärligt utforskande av omsorgspraktiker. Arbetet kommer att mynna ut i en deltagarbaserad dansföreställning med premiär under hösten.

Målgrupp: 13-19 år
Gruppstorlek: helklass
Tidsåtgång: ca 1 timme

FRAMSTEG – VÄRDEGRUNDSARBETE I FÖRSKOLAN

Hur kan kroppen bli en del av värdegrundsarbetet i förskolan? Den frågan har vi på UTMANA utgått från när vi utvecklat det normkritiska dansprojektet Framsteg. I projektet ingår dansworkshops med barnen, utbildning för pedagogerna, metodmaterial med övningar och musik.

ETT LUSTFYLLT SÄTT ATT ARBETA MED VIKTIGA FRÅGOR

Barn lär sig genom lek och har nära, och många gånger stor lust, till dans och rörelse. Därför har vi utvecklat dansmetoden Framsteg som ger barn möjlighet att utveckla såväl fysiska som emotionella och sociala förmågor genom dans. I Framsteg får barnen möjlighet att leka sig fram till nya sätt att använda kroppen och utveckla sin kroppskännedom och tilltro till kroppen.

Se en video om projektet!

PRAKTISKT - HUR GÅR DET TILL?

Barnen får möta utbildade danspedagoger i en eller flera workshops. Pedagogerna får samtidigt utbildning i normkritik och handledning i dansmetoden, så att de själva kan hålla i rörelsestunder med barnen. Metodbok med enkla rörelseövningar och handfast tips samt musiklista ingår.

För mer information om projektet och kostnadsförslag för er skola eller kommun, maila info@utmana.org eller ring 0730-678858.

Boka subventionerat med Kulanpremie Stockholms stad.

Two children doing movements looking in the camera

BARN OCH ELEVER

I dansworkshops får deltagarna utveckla sin kroppskännedom, tilltro till kroppen och kroppsliga kommunikation. Workshopsen består av dans- och rörelseövningar i kombination med samtal om kroppen. Deltagarna får prova på att ge och ta plats, leda och följa och lära sig att kommunicera med kroppen. Övningarna är inspirerade av barndans, dansimprovisation, dansterapi, rytmik, beröring och avslappning.

Under dansworkshopsen utvecklar deltagarna fysiska, emotionella och sociala förmågor såsom rörelsevokabulär, kontakt med sina känslor och förmåga att läsa av varandra. Hela 86% av deltagarna uttrycker att de blivit positivt påverkade av projektet gällande dessa aspekter. Dessutom tycker 9 av 10 deltagarna att projektet varit roligt!

PEDAGOGER

Pedagogerna får utbildning inom kropp, genus och normkritik och hjälp att implementera dansmetoden i den egna verksamheten. Utbildningen varvar teori och praktik med syfte att medvetandegöra kroppens betydelse för värdegrundsarbetet i skolan. För att främja ett långsiktigt arbete med dans, kropp och normkritik får pedagogerna även med sig ett metodmaterial som innehåller övningar, pedagogiska tips, förslag på upplägg för en dansstund och en låtlista.

Pedagogerna uttrycker att utbildningen var lustfylld, inspirerande och lärorik och att det var en bra blandning mellan teori och praktik. 92% av pedagogerna ger dessa utbildningsdagar högsta betyg!

EFTER PROJEKTET HAR:

86% av barnen bättre lärt sig förstå och tolka varandras kroppsspråk

85% av barnen blivit bättre på att känna in sina egna känslor

83% av barnen blivit bättre på att våga visa med kroppen vad de känner

81% av barnen ökat sin rörelsevokabulär

Vill ni veta mer?

Hör av er till oss för mer information om Framsteg!
Mail:
Telefon:
Adress:
info@utmana.org

Annica 0730-67 88 58
Karin 0730-91 92 87

Bjurholmsgatan 13, 116 63 Stockholm