Utbildning

Våra utbildningar är till för att sätta igång eller fördjupa arbetet med genus och normkritik på er arbetsplats. En styrka med våra utbildningar är att vi alltid varvar teori och praktik då vi vet att det är så vi lär oss bäst. Verksamheter som vi tidigare utbildat är allt från kommuner till företag, skolor, kulturskolor, föreningar och studieförbund.

“Jag har tidigare tyckt att genus varit flummigt och abstrakt men nu kan jag se vilka små bitar som jag kan bidra med och kanske få någon annan att reflektera över de normer vi lever efter.“ – Birgitta, fritidspedagog

HALVDAG

En halvdagsutbildning passar er som vill få en injektion i arbetet med genus eller normkritik. Det är ett tillfälle att mötas, sätta igång diskussioner och fylla på kunskapsbanken. Syftet är att ni ska få med er verktyg för analys och reflektion som kan hjälpa organisationen framåt i förändringsarbetet.

HELDAG

Under en heldagsutbildning behandlas hur förändringsarbete kan bedrivas i den egna organisationen utifrån ett genusmedvetet och normkritiskt perspektiv. Vi fördjupar oss i teorier, begrepp och strategier med hjälp av praktiska övningar och samtal. Syftet är att skapa en gemensam kunskapsbas och hitta strategier för er verksamhets fortsatta förändringsarbete.

Halvdag

Omfattning: 2–4 h

Max antal deltagare: 25 pers.

Heldag

Omfattning: 5–7 h

Max antal deltagare: 25 pers.

Vill ni veta mer?

Hör av er för att utforma er utbildning tillsammans med oss!

Mail:
info@utmana.org
Telefon:

Annica 0730-67 88 58
Karin 0730-91 92 87

Adress:
Bjurholmsgatan 13, 116 63 Stockholm